subject of educational science

subject of educational science
edukologijos objektas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Žmogaus ugdymo tyrimų dalykas. Jis apima visą žmogaus esmę: jo biofizinę (somatinę) sandarą, sielą (psichiką), santykius, kultūrą, dvasią. Ugdymo proceso struktūrą sudaro jo tikslas, tikslus atitinkanti ugdomoji informacija (episteminė, technologinė, vertybinė), t. y. ugdymo gėrybės, ugdytojas bei ugdymo veikėjai (tėvai, mokytojai ir kt.), jų ugdomoji veikla, ugdytinis, saviugdos aktyvumas, adaptyvumas, keitimasis fizine ir dvasine patirtimi ugdytojui ir ugdytiniui sąveikaujant, sąveikos priemonės ir situacijos, sąveikos valdymas. Toks žmogaus ir ugdymo vyksmo skaidymas leidžia teigti, kad ugdymas yra tikslinga ugdytojo ir ugdytinio sąveika, brandinanti žmogaus biofizinę sandarą, psichiką, santykius, kultūrą ir dvasią. Vertėtų atkreipti dėmesį į tai, kad apibrėžimuose kartais pasakomas ugdymo tikslas. Tai klaida, nes apibrėžiant reikia atskleisti dalyko esmę. Tai daroma loginiu apibrėžimu (per genus proximum et differentiam specificam). Edukologija turi aiškų tyrimų objektą. Be to, ji turi ir kitų fundamentalaus mokslo požymių, būtent: • teikia naujos informacijos apie ugdymo tikrovę, • jos pagrindas yra sukurta mokslinė teorija, • turi specialus ugdymo tikrovės tyrimo metodus ir jų metodologiją, • yra sukaupta žinių apie ugdymo tikrovę sistema, • būdinga griežta loginė informacijos strukrūra. atitikmenys: angl. subject of educational science vok. Objekt der Erziehungswissenschaft rus. предмет эдукологии

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • Educational technology — Educational Research Disciplines Educational evaluation …   Wikipedia

  • Science and the Church — • Dicsusses the relationship between the two subjects Catholic Encyclopedia. Kevin Knight. 2006. Science and the Church     Science and the Church      …   Catholic encyclopedia

  • Educational neuroscience — (also called Mind Brain and Education; MBE) is an emerging scientific field that brings together researchers in cognitive neuroscience, developmental cognitive neuroscience, educational psychology, educational technology, education theory and… …   Wikipedia

  • Science education — is the field concerned with sharing science content and process with individuals not traditionally considered part of the scientific community. The target individuals may be children, college students, or adults within the general public. The… …   Wikipedia

  • Science in the Middle Ages — Science, and particularly geometry and astronomy, was linked directly to the divine for most medieval scholars. Since God created the universe after geometric and harmonic principles, to seek these principles was therefore to seek and worship God …   Wikipedia

  • Science and mathematics from the Renaissance to Descartes — George Molland Early in the nineteenth century John Playfair wrote for the Encyclopaedia Britannica a long article entitled ‘Dissertation; exhibiting a General View of the Progress of Mathematics and Physical Science, since the Revival of Letters …   History of philosophy

  • Science fiction film — is a film genre that uses science fiction: speculative, science based depictions of phenomena that are not necessarily accepted by mainstream science, such as extraterrestrial life forms, alien worlds, extrasensory perception, and time travel,… …   Wikipedia

  • Science in Medieval Western Europe — consisted of the study of nature, including practical disciplines, the mathematics and natural philosophy. During the Middle Ages Western Europe would see a virtual collapse of civilization at the era s outset leading to a period of intellectual… …   Wikipedia

  • Science and Technology in the Ottoman Empire — covers the topics related to achievements and distinguished events that happened during the existence of the empire. The study of scientific, cultural and intellectual aspects of Ottoman history is a very new area. The culturalist approach that… …   Wikipedia

  • Science, Technology, & International Affairs — (STIA) is the study of how science and technology affect diplomacy and international relations, especially in the areas of security, environment, energy, health, business, and development.As a university subject STIA is found primarily at the… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”